0

Tư cách chính thức của Phân viện IIA Việt Nam (IIA Vietnam Chapter) đã được Hội đồng Quản trị của IIA Toàn cầu thông qua vào ngày 08/09/2022 dựa trên phê duyệt của Ủy ban Quan hệ Quốc tế (IRC) để đại diện và trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới của Viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế IIA

Liên hệ với chúng tôi