0

5

Quyền lợi hàng đầu khi là thành viên IIA

01
GIAO LƯU & KẾT NỐI
Tận hưởng các chương trình giao lưu tại địa phương, cùng với các hội nghị ở quy mô quốc gia và quốc tế, để kết nối với cộng đồng gồm hơn 210,000 nhân sự ở cấp lãnh đạo trong ngành và những đồng nghiệp có cùng tư duy từ khắp nơi trên thế giới.
02
TIẾT KIỆM & ƯU ĐÃI
Tiết kiệm chi phí cho những cơ hội học tập trực tiếp, trực tuyến và theo yêu cầu cũng như trong việc chuẩn bị thi hay duy trì hiệu lực cho chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận (CIA®). Bên cạnh đó, hưởng chiết khấu ưu đãi dành cho thành viên đối với các sản phẩm, ấn phẩm và khi thực hiện báo cáo CPE.
03
HỌC TẬP VÀ LÃNH ĐẠO
Chuẩn mực Hoạt động mô tả bản chất của hoạt động kiểm toán nội bộ và đưa ra các tiêu chí để đo lường chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ.
04
TIÊU CHUẨN VÀ HƯỚNG DẪN
Tính chính trực là điều quan trọng nhất của hoạt động kiểm toán nội bộ. Chúng tôi đã xây dựng các Nguyên tắc Cốt lõi để giúp đảm bảo rằng bạn luôn tuân theo và thực hành kiểm toán nội bộ hướng tới tương lai.
05
TÌNH NGUYỆN VÀ ĐÓNG GÓP
Tính chính trực là điều quan trọng nhất của hoạt động kiểm toán nội bộ. Chúng tôi đã xây dựng các Nguyên tắc Cốt lõi để giúp đảm bảo rằng bạn luôn tuân theo và thực hành kiểm toán nội bộ hướng tới tương lai.

Quan tâm đến việc trở thành một thành viên?

Tư cách thành viên có nghĩa là tiếp cận các cơ hội kết nối hướng dẫn tiêu chuẩn của chúng tôi và tiết kiệm chi phí đào tạo đẳng cấp thế giới.